Ankieta i badania CATI

W Voice Contact Center mamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań satysfakcji klientów. Badania CATI realizujemy według najlepszych branżowych standardów i przy użyciu profesjonalnej metodologii. Tworzymy dedykowane rozwiązania skryptowe wpierające odpowiednie raportowanie wyniku, kategoryzację odpowiedzi i optymalną realizację wywiadów, np. tzw. koszyki ankiet. Zespół konsultantów naszego studia CATI pozyska informacje o satysfakcji z obsługi (CSAT, CES), sprawdzi opinie klientów na temat produktów i usług Twojej firmy, a także skłonność do polecenia (NPS).

Możemy zrealizować wywiady telefoniczne lub zaprojektować całe badania – od doboru grupy docelowej, przez opracowanie ankiety po analizę wyników. Badania mogą być realizowane przez zespoły ankieterów lub za pośrednictwem voicebotów.

Współpracując z VCC, zyskujesz dostęp do doświadczonego zespołu, który realizuje projekty przy zachowaniu najwyższych standardów i ma pełne zrozumienie profesjonalnego sposobu przygotowania i przeprowadzania badań. Zapraszamy do naszego studia CATI.

badania CATI

wywiad CATI

Na czym polega badanie CATI

Sam skrót CATI oznacza Computer Assisted Telephone Interview. To badanie rynku, które polega na wykorzystaniu ankiety w formie rozmowy telefonicznej z respondentem. Przebieg ten jest wspomagany przez system komputerowy, który stworzono specjalnie, właśnie do tego celu.

Tele ankieter odpowiada za odczytywanie respondentowi pytań, które pochodzą z przygotowanej uprzednio ankiety. Ta jest wprowadzona do systemu i właśnie tam zaznaczane są udzielone odpowiedzi.

Zastosowanie dedykowanych programów komputerowych, pozwala nam na bardzo szybkie gromadzenie wszelkich danych, które dotyczą realizowanego badania. Posiadamy możliwość bieżącego wglądu do wyniku, a wszystko to bez potrzeby papierowych ankiet. Co więcej, mamy możliwość dostosowania odpowiedniej próby respondentów, a także opracowania listy pytań kwestionariuszy. Każda ze wspomnianych cech sprawia, że CATI to wyjątkowo popularna metoda badań rynku.

Jaki jest cel Badania CATI?

CATI ma w szczególności służyć nam do gromadzenia informacji, których charakter jest w głównej mierze ilościowy. Wykorzystanie tej metody, pozwala zweryfikować opinie publiczną, ale też przebadania rynku komercyjnego. Sposób ten umożliwia też szybkie i jednocześnie efektywne, zebranie interesujących nas informacji dotyczących konkretnego produktu bądź marki. Badanie CATI jest nieocenione, jeżeli chodzi o pomiar satysfakcji klienta, czy też ogólnej rozpoznawalności marki. Jeżeli zależy nam na tym, aby dowiedzieć się co klient myśli o produkcie, telefoniczne wywiady z pewnością okażą się dobrym rozwiązaniem.

Korzyści, jakie może przynieść nam CATI

Badanie CATI to gwarancja zbierania informacji szybko i skutecznie, ale też przy niskim nakładzie finansowym. Metoda ta pozwala zaoszczędzić, a przy tym uzyskując odpowiedzi na wszelkie pytania. W rozmowie telefonicznej, respondenci chętniej są szczerzy, ponieważ mają wówczas większe poczucie anonimowości. CATI to całkowita kontrola nad przebiegiem badania oraz doborem próby. Doskonale sprawdza się kiedy najważniejsze jest dla nas błyskawiczne gromadzenie informacji, rzetelność oraz atrakcyjna cena.

Dlaczego właśnie CATI?

Badanie CATI, uznawane jest za jedną z najtańszych form badań ilościowych, jakie stosuje się w różnego rodzaju projektach marketingowych, czy też kampaniach społecznych i reklamowych. Istnieje możliwość wiązania logicznie pytań między sobą. Oznacza to, że konkretne pytania nie zostaną zadane, jeśli poprzednie będą wykluczać możliwość odpowiedzi.

Badanie CATI to metoda, z której warto skorzystać szczególnie wtedy, kiedy zależy nam na poznaniu opinii badanej grupy w bardzo krótkim czasie. W przeciwieństwie do badań PAPI, które polegają na spotkaniach indywidualnych ankieterów i ankietowanych, CATI może być zorganizowanie w jednym pomieszczeniu. W przypadku obszernej grupy ankieterów, przebadanie jakiejkolwiek próby nie będzie stanowiło dużego problemu logistycznego.

Badanie CATI i jego największe zalety:

  • Ciągły dostęp danych, mając nieustanną kontrolę nad jakością.
  • Krótki czas wywiadów.
  • Możliwość wykonywania badań B2B oraz B2C.
  • Digitalizacja danych, które przekłada się na łatwy dostęp do nich.
  • Standaryzacja technik przeprowadzania wywiadów.
  • Bardzo szybka analiza uzyskanych wyników.

Jesteśmy profesjonalistami jeżeli chodzi o badania CATI, dlatego mamy świadomość tego, iż nie każdy problem badawczy może być rozwiązany przy ich zastosowaniu. Należy pamiętać, iż podczas zastosowania tej metody, istnieje pewne ograniczenie co do możliwości wymiany informacji na linii ankieter-ankietowany. Otóż, nie jest możliwe prezentowanie dodatkowych materiałów multimedialnych, czy też stosować bardzo rozwiniętych i pogłębionych pytań. Dokładnie przygotowujemy się do każdego badania i mamy szeroką wiedzę z tego zakresu.
W przypadku pytań lub wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Elżbieta Puławska
Specjalista ds. sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu: +48 797 603 598