Back office call center

Na dobry customer service składa się więcej elementów niż tylko bezpośredni kontakt z klientami. W ramach budowania pozytywnych doświadczeń klienta realizujemy szereg działań back-office. Nasi specjaliści pracują na dokumentach elektronicznych, prowadzą działania na kartach produktów, wprowadzają dane do systemów, rejestrują klientów na podstawie zgłoszeń, weryfikują poprawność dokumentów, weryfikują stany magazynowe, obsługują korespondencję e-mail, procesują zgłoszenia ticketowe. Wykonują liczne zadania wspierające budowanie pozytywnego customer experience także poza biurem obsługi klienta oraz wspierają kompleksowo procesy sprzedaży.

back office call center

usługi back office

Nasze projekty realizujemy na wielu różnych systemach klasy CRM, takich jak Zendesk, Freshdesk, Salesforce, SAP. Pracujemy zarówno na systemach klienta jak i naszych do obsługi contact center. Tworzymy dedykowane rozwiązania technologiczne wspierające optymalną pracę konsultantów poprzez integrację źródeł danych oraz aplikacje pozwalające na pracę na kilku systemach jednocześnie z wykorzystaniem wspólnego interface’u.

Wiemy jak ważna jest wysoka efektywność zadań back-office przy jednoczesnym utrzymaniu jakości. Dlatego w każdym projekcie regularnie prowadzimy pogłębione analizy, na bazie których wdrażamy konkretne rozwiązania oraz usprawnienia procesowe, organizacyjne i technologiczne. Bazując na elastyczności Voice Contact Center, Twoja firma wypracuje optymalną skuteczność swojego back-office wspierając jednocześnie pozytywne customer experience.

Elżbieta Puławska
Specjalista ds. sprzedaży

Zapraszamy do kontaktu: +48 797 603 598