Polityka prywatności

 1. Operatorem Serwisu oex-vcc.com. jest Voice Contact Center Sp. z o.o., ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Voice Contact Center Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Jednocześnie Voice Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”) informuje, iż każdy kontakt nawiązanych za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych na niniejszej stronie prowadzi do przekazania Spółce danych osobowych osoby kontaktującej się.

Jednocześnie Voice Contact Center Sp. z o.o. uznaje, że osoba kontaktująca się przyjmuje do wiadomości następujące informacje związane z przetwarzaniem przez Administratora jej danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych, przekazanych w trakcie kontaktu z Voice Contact Center Sp. z o.o. (w tym z jego pracownikami i współpracownikami wyznaczonymi do kontaktu) w formularzach kontaktowych zawartych na stronie www.oex-vcc.com lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej, korespondencji pisemnej, kontaktów telefonicznych na numery telefonów podane na niniejszej stronie, jest Voice Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A.
 2. W sprawach związanych z podanymi przeze mnie danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) (e-mail: iod@oex-vcc.com ).
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Voice Contact Center Sp. z o.o. danych osobowych jest wyrażona zgoda, a także w przypadku ewentualnych roszczeń – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 4. Moje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów udzielenia przez Voice Contact Center Sp. z o.o. informacji zwrotnej na zadane pytanie/a. W przypadku wykorzystania danych w innym celu Voice Contact Center Sp. z o.o. zwróci się do Pana / Pani o wyrażenie stosownej zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego pytania.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać moich danych do państwa trzeciego ani, do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem usług świadczonych przez Google Analytics, Google AdWords.
 9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. Ma Pan / Pani prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres: Voice Contact Center Sp. z o.o., ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa lub iod@oex-vcc.com.
 11. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W oparciu o Pana / Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana / Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.