Jakie funkcje i cechy powinny posiadać voiceboty?

Jakie funkcje i cechy powinny posiadać dobre voiceboty, aby zapewnić skuteczną i przyjazną obsługę klienta?

W dobie technologicznego postępu coraz popularniejszym narzędziem służącym do obsługi klienta stają się voiceboty. Te inteligentne systemy pozwalają na błyskawiczne rozwiązanie wielu problemów klientów, zwiększając efektywność obsługi oraz satysfakcję z zakupów.

Zalety zastosowania voicebotów w obsłudze klienta są liczne. Przede wszystkim, dzięki zastosowaniu takiej technologii, możliwe jest zapewnienie klientom obsługi 24/7. Voiceboty nie mają godzin pracy, nie biorą urlopów ani dni wolnych, co eliminuje problem niedostępności konsultanta. Klient ma możliwość rozwiązania swojego problemu lub uzyskania odpowiedzi na pytania w dowolnym momencie dnia i nocy.

Poza tym, voiceboty to technologia, która potrafi zautomatyzować rutynowe czynności, a przez to oszczędzić czas klienta i pracowników. Użycie voicebotów pozwala obsługiwać większą ilość klientów jednocześnie, co znacznie skraca czas oczekiwania na odpowiedź.

 

Cechy i funkcje dobrego voicebota

  1. Efektywność

Dobre voiceboty powinny cechować się przede wszystkim efektywnością działania. To oznacza, że muszą szybko i precyzyjnie rozpoznawać komendy głosowe oraz udzielać prawidłowych odpowiedzi. Ważne jest, aby voiceboty były w stanie obsłużyć różne zadania związane z obsługą klienta, takie jak udzielanie informacji i odpowiedzi na dodatkowe pytania, przeprowadzenie klienta przez proces, np. zamówienia czy umówienia wizyty, przeprowadzenie ankiety.

  1. Naturalność

Bardzo istotną cechą dobrych voicebotów jest też naturalność dialogu. Dzięki korzystaniu z technologii Natural Language Processing (NLP), voiceboty mogą prowadzić konwersację w sposób naturalny i swobodny, dostosowując swój język do kontekstu i stylu rozmowy klienta. Bot powinien być w stanie zrozumieć zapytania skrócone oraz złożone w naturalnym języku, nawet jeśli są one sformułowane nieprecyzyjnie lub niejasno. Jednocześnie bot powinien wyrażać się w sposób zrozumiały dla użytkownika, bez zbędnych skomplikowanych terminów czy bardzo długich komunikatów.

  1. Adaptacyjność

Kolejną ważną cechą dobrego voicebota jest niezadowodność i adaptacyjność. Bot powinien być przygotowany na błędy i radzić sobie z różnymi, nawet niespotykanymi sytuacjami. Oczywiście nie jesteśmy przewidzieć wszystkich sytuacji, które bot może napotkać, dlatego tak ważne jest, aby voicebot był stale monitorowany i adaptowany do preferencji i stylu rozmowy klienta.

  1. Bezpieczeństwo

Nie zapominajmy również o bezpiecznej ochronie danych przekazywanych przez klienta. Nie każda rozmowa wymaga pobrania danych, ale w procesach, w których jest to konieczne, wszelkie zebrane przez bota informacje powinny być dobrze chronione i odpowiednio przekazywane do dalszej obsługi.

Podsumowanie

Jak widać, voiceboty mogą znacznie poprawić jakość obsługi klienta, dostarczając szybkich i efektywnych rozwiązań, dostępnych non-stop. Tego typu narzędzia są coraz częściej wykorzystywane przez firmy, które cenią sobie wysoką jakość obsługi i chcą podążać za najnowszymi trendami technologicznymi. W VCC stale pracujemy nad rozwojem technologii Primebota, czerpiąc zarówno z najlepszych światowych praktyk i najświeższych trendów, jak i z naszego własnego bogatego doświadczenia w obszarze obsługi klienta. Dążymy do tego, aby nasze boty spełniały oczekiwania użytkowników i stale podnosiły swoją jakość.

Katarzyna Skrzypiec

Bot Trainer / Project Coordinator