Akademia Lidera VCC, czyli jak rozwijamy kompetencje liderskie

Jeśli spytalibyście mnie, co dzieje się w dziale Quality & Training to mogłabym odpowiedzieć dwoma słowami – zdecydowanie dużo – odpowiada Katarzyna Wawruch, Koordynator działu. W ostatnim czasie wprowadziliśmy sporo ambitnych zmian, które rozwijają umiejętności naszej kadry. Jedną z nich jest rozpoczęcie cyklu szkoleń dla Liderów o nazwie ,,Akademia Lidera VCC”. To proces, który jest bardzo dobrze odbierany przez uczestników – dodaje Kasia.   

 

Jakie są główne założenia Akademii?  

  1. Szkolenia dopasowujemy do potrzeb uczestników oraz luk kompetencyjnych.
  2. Traktujemy Akademię nie tylko jako cykl szkoleń podnoszących kompetencje, ale również jako wylęgarnię talentów i szlifowanie zdolności, co pozwoli uczestnikom na dalszy rozwój wewnątrz organizacji.
  3. Uczestnicy otrzymują certyfikaty, które poświadczają nabycie konkretnych kompetencji.
  4. Szkolenia to zdobywanie doświadczenia, możliwość praktykowania i wymiany doświadczeń.

 

Akademia Lidera to proces wieloaspektowy. Oprócz szkoleń dla Liderów, przekazujemy materiały dodatkowe związane z tematyką szkoleń, pracę domową, która również pozostaje uzupełnieniem wiedzy i praktyki oraz ankietę ewaluacyjną, która pozwala nam na bieżące korygowanie całości procesu i wprowadzanie ulepszeń.

 

Skąd pomysł stworzenia rozwojowej inicjatywy?  

Pomysł zrodził się z potrzeby Liderów, którzy zaczęli dostrzegać zmianę stylu przywództwa w obecnych czasach. Zwiększona świadomość biznesowa i dostęp do wiedzy ekspertów z wielu branż pozwolił na jednoznaczne zakomunikowanie swoich potrzeb.

Jedną z kluczowych wartości, VCC jest transparentność. To właśnie w oparciu o nią tworzymy narzędzia, motywujemy, usprawniamy komunikację, budujemy kompetencje i zaangażowanie naszej kadry.

Ludzie, którzy z Nami współpracują to osoby traktujące rozwój, jako jedną z kluczowych potrzeb, dlatego aby wyjść naprzeciw i zwiększyć zadowolenie z pełnionych obowiązków tworzymy nowe inicjatywy.

 

Dlaczego inwestycja w ludzi jest tak ważna?

Voice Contact Center tworzą ludzie. Nowe technologie wykorzystywane na co dzień traktujemy jako wsparcie, które przyspiesza wykonywanie zadań. Jednak dobre zarządzanie zespołem jest jedną z kluczowych kompetencji, pozwalających na wydajną i satysfakcjonującą pracę.

 

Inwestycja w ludzi:

Zwiększa efektywność i produktywność – Kiedy pracownicy są szkoleni i rozwijani, zdobywają nowe umiejętności, które mogą przekładać się na większą efektywność i produktywność w miejscu pracy.

Poprawa jakości pracy, skrócenie czasu wykonywania zadań i zwiększenie innowacyjności to tylko niektóre korzyści, jakie mogą wynikać z inwestowania w rozwój pracowników.

 

Zwiększa zaangażowanie i motywację pracowników – Kiedy pracownicy czują, że ich praca jest doceniana i że firma inwestuje w ich rozwój, są bardziej zaangażowani w swoją pracę i realizację postawionych celów. Dlatego inwestowanie w ludzi może pomóc w tworzeniu bardziej zaangażowanych zespołów. Pozytywny rezultat w budowaniu zaangażowanego zespołu zapewnia m.in. implementacja work-life blending, czyli połączenia 2 sfer: życia prywatnego i zawodowego.

Pomaga w utrzymaniu i przyciąganiu najlepszych pracowników – Inwestowanie w rozwój pracowników może pomóc w przyciąganiu najlepszych talentów i zatrzymywaniu obecnych pracowników. Ludzie szukają pracy nie tylko dla pieniędzy, ale także dla możliwości rozwoju i kariery. Dlatego poprzez zdobyte przez nas umiejętności dopasowania motywacji do potrzeb współpracowników, zauważamy znaczący wzrost efektywności i skuteczności działań.

 

Co robimy w kierunku rozwoju Lidera w ujęciu długoterminowym?  

W perspektywie długoterminowej zaplanowaliśmy cykl warsztatów dla kadry zarządzającej, poprzedzonych wykonaniem testów Insightful Profiler (IP121), dzięki czemu zwiększymy skuteczność przyswajanych treści i metod szkoleniowych przez osoby szkolone. Dodatkowo zweryfikujemy kompetencje z użyciem metody grywalizacji w wirtualnym świecie – odpowiada Kasia.

Następnym działaniem rozwojowym będzie badanie kompetencji w ujęciu ewaluacyjnym z wykorzystaniem metod development center oraz stworzenie war-roomów, pozwalających na wykreowanie problemów, z jakimi mierzą się menedżerowie na co dzień i opracowanie konkretnych strategii działania w określonych sytuacjach.

Kolejną ważną inicjatywą, którą planujemy stworzyć jest Akademia Talentów VCC. Nasz nowy i autorski projekt, zakłada badanie talentów i dopasowanie pełnionych obowiązków do naturalnych predyspozycji – zdradza Kasia.

Jeśli jesteś ciekawy jakie pomysły rozwojowe warto wprowadzić w swojej organizacji – odezwij się do nas. Wyślemy do Ciebie listę pomysłów do wdrożenia w swoich firmach pozytywnie wpływających na zwiększenie kompetencji pracowników. 

 

Katarzyna Wawruch

Quality and Training Manager