Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin

Zostaliśmy docenieni w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. VCC otrzymało wyróżnienie w kategorii Innowacyjność “za dynamiczny rozwój lubelskiego oddziału, systematyczny wzrost zatrudnienia w obydwu lubelskich biurach, a także za rozwijanie i wdrażanie zaawansowanych technologii, takich jak autorskie rozwiązanie – Primebot, usprawniających wielokanałową obsługę klienta” – czytamy na stronie Urząd Miasta Lublin. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym firmom, które przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin, jest jedną z form wyróżnienia przedsiębiorców, instytutów naukowo-badawczych, innowatorów i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój lubelskiej gospodarki oraz budują pozytywny wizerunek Miasta Lublin w kraju i za granicą. W tegorocznej edycji Konkursu zgłoszonych zostało ponad 40 wniosków. Nagrody lub wyróżnienia przyznano w 5 kategoriach: Innowacyjność, Obecność Na Rynku Globalnym, Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta, Młode Firmy, Przemysły Kreatywne. Przyznano również dwie nagrody specjalne. Laureaci zostali wyłonieni przez Kapitułę Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele biznesu, świata nauki, mediów i samorządu.

Zdjęcia: UM Lublin