Wewnętrzna Szkoła Trenerów VCC

Wystartowaliśmy z inicjatywą podnoszącą umiejętności trenerskie wśród kadry

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, rozwój osobisty i zawodowy odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu. Wiedzą o tym doskonale liderzy, którzy nieustannie dążą do doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania swojej wiedzy. Dlatego też zespół Quality & Training postanowił stworzyć unikalną inicjatywę – Wewnętrzną Szkołę Trenerów VCC.

Czym jest Wewnętrzna Szkoła Trenerów VCC?

To miejsce, w którym doświadczeni trenerzy dzielą się swoją wiedzą z liderami. Warsztaty w ramach szkoły mają na celu rozwijanie umiejętności liderskich, poszerzanie wiedzy, doskonalenie warsztatu oraz umożliwienie liderom wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami. Jest to doskonała okazja, aby uczestnicy szkoleń mogli ćwiczyć, dyskutować, i praktykować, wszystko po to, aby stawać się jeszcze lepszymi liderami. Wewnętrzna Szkoła Trenerów VCC to inicjatywa, która pokazuje szersze spojrzenie na przeprowadzanie jak najefektywniejszych szkoleń.

Struktura szkoleniowa

Podstawowym elementem skutecznych szkoleń jest ich dobrze zaprojektowana struktura, która przypomina budowę domu. W ramach Wewnętrznej Szkoły Trenerów VCC, uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak stworzyć solidne fundamenty szkolenia, atrakcyjne moduły merytoryczne (ściany) oraz efektywne zakończenie (dach). Będą również zdobywać umiejętności tworzenia i weryfikacji celów szkoleniowych, a także sposobów uatrakcyjniania merytorycznych treści. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć te techniki, pracując na swoich własnych scenariuszach szkoleniowych, co zdecydowanie umożliwia zwiększenie zadowolenia uczestników warsztatów.

Narzędzia trenerskie w szkoleniach

Niezbędnymi narzędziami dla każdego trenera są różnorodne techniki, które angażują uczestników szkolenia. W ramach modułów poświęconych narzędziom trenerskim, uczestnicy będą uczyć się, jak uatrakcyjnić spotkania szkoleniowe, tworzyć inspirujące narzędzia oraz efektywnie prowadzić szkolenia online. Będą mieli możliwość dzielenia się pomysłami i testowania różnych narzędzi, które podniosą skuteczność oraz zmniejszą rotację.

Uczenie ludzi dorosłych

Kolejnym ważnym aspektem w procesie szkoleniowym jest zrozumienie specyfiki uczenia się dorosłych. W ramach modułów poświęconych temu zagadnieniu, uczestnicy Wewnętrznej Szkoły Trenerów VCC poznają Cykl Kolba, który jest modelem opisującym proces uczenia się przez doświadczenie. Dowiedzą się, jak proces grupowy wpływa na efektywność szkoleń oraz jak reagować na różne zachowania grupy. Uczestnicy nauczą się podążać za grupą, którą szkolą i dostrzegać zmiany energii występujące na sali szkoleniowej, a także radzić sobie z oporem w grupie oraz konfliktami. Trenerzy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby uczestnicy mogli lepiej zrozumieć procesy grupowe i skuteczniej nimi zarządzać. Zrozumienie i umiejętność obserwowania zachowań grupy to klucz do skutecznego trenerstwa.

Ocena szkoleń – ewaluacja

W ramach Wewnętrznej Szkoły Trenerów VCC, przeprowadzana będzie systematyczna ocena szkoleń. Ewaluacja będzie obejmować różne metody, takie jak ocena poziomu satysfakcji uczestników, testy i ćwiczenia sprawdzające stopień przyswojenia wiedzy, a także obserwację praktycznych umiejętności uczestników poprzez superwizję przeprowadzaną przez doświadczonego trenera. Opinie uczestników oraz analiza wyników ewaluacji będą służyć do ciągłego doskonalenia szkoleń i podnoszenia ich jakości.

Wewnętrzna Szkoła Trenerów VCC to inicjatywa, która ma na celu nie tylko podnoszenie umiejętności trenerskich wśród kadry, ale również budowanie silnej sieci liderów, gotowych na wyzwania współczesnego świata biznesu. Dzięki udziałowi w tych warsztatach liderzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności, dzielić się wiedzą i doświadczeniami oraz inspirować innych.  Wewnętrzna Szkoła Trenerów VCC to inwestycja w przyszłość liderów i organizacji, która przyniesie wymierne efekty w postaci lepszych wyników i bardziej zaangażowanej kadry liderskiej

Patrycja Kołacz-Szost

Trainer